zweminstituut Aqua-Ocean

Zweminstituut  Aqua-Ocean is een onderdeel en dochterbedrijf van Aqua-ocean
 

Onze Visie

Nederland waterland, van oudsher leren wij onze kinderen zwemmen.

Bij ons zeggen wij altijd; iedereen kan leren zwemmen, maar wat als je kind bang is voor water of als je kind een beperking heeft waardoor het zich niet vrij kan bewegen in water.

 

Veel kinderen al dan niet  met een beperking kunnen bij ons leren zwemmen. Daarom biedt Zweminstituut Aqua-Ocean gewone en speciale zwemlessen aan waarin kinderen kunnen worden opgeleid voor het erkende zwemdiploma. Tijdens deze lessen staan de kinderen centraal en krijgen ze intensieve en professionele begeleiding. 

 

Dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt is een belangrijk uitgangspunt voor ons om te kunnen starten met het aanleren van een zwemslag. Alle kinderen die niet binnen de reguliere zwembaden hun zwemlessen kunnen of willen volgen, zijn bij ons van harte welkom.

 

Denk hierbij aan kinderen met faalangst, waterangst, autisme, motorische beperkingen, of juist die kinderen die het fijn vinden om in een klein groepje te zwemmen. Kortom, kinderen die specifieke aandacht behoeven, gericht op zijn of haar kennen en kunnen. Ieder kind is uniek . Zwemmen betekent niet meer dan; zelfredzaamheid van het kind in het water. Met welke reden dan ook zijn alle kinderen welkom bij Zweminstituut Aqua-Ocean. Juist voor kinderen voor wie zwemmen op het eerste gezicht niet vanzelfsprekend lijkt.

 

Wij leren uw kind op een veilige en prettige manier kennis te maken met het water.

 

Wij beginnen in beginsel zoveel en indien mogelijk zonder allerlei drijfmiddelen, want met het aanleren van een goede drijfhouding is dat belangrijk voor alle zwemslagen, waarmee je een goede basis creëert voor het kind. Samen met rust en vertrouwen geven we een  duidelijke situatie waardoor kinderen zich snel op hun gemak voelen.  Wij als zweminstructeurs  kunnen hierdoor meer voor elkaar krijgen op het gebied van een mogelijke zwemslag. Tijdens de lessen kunnen wij werken met pictogrammen om rust en structuur te bewerkstelligen

 

Ieder kind is gebaat bij rust en structuur, maar voor kinderen met een beperking is dit helemaal van essentieel belang. In de praktijk zien we veel kinderen die gestart zijn bij de reguliere zwemles, maar uiteindelijk toch bij Zweminstituut Aqua-Ocean komen doordat de lesstof te snel gaat, of dat de groepen gewoon te groot zijn (12 tot 15 kinderen) waardoor de kinderen te veel prikkels van buitenaf krijgen. Door te werken met kleine groepjes (5-7 kinderen) per instructeur is er veel individuele aandacht waardoor het zwemrendement hoger ligt. Ook kinderen met een fysieke of een verstandelijke beperking leren bij ons zwemmen omdat wij de oefenstof individueel aanbieden.

 

Voor kinderen is het ontzettend belangrijk om positieve aandacht te krijgen. Dit vergroot het zelfvertrouwen. Natuurlijk is het begrijpelijk dat er vaak weinig tijd is om ieder kind de aandacht te kunnen geven die het juist zo nodig heeft. Voor veel kinderen eindigt hiermee het plezier in zwemmen, wat ontzettend jammer is! Onze visie en passie ligt hierin wat Zweminstituut Aqua-Ocean betreft anders, wij willen juist die kinderen leren zwemmen!

 

In de lessen gaan wij uit van wat een kind wel kan. Ouders zwemmen niet mee, maar zijn welkom om bij de les te blijven kijken en graag zelfs. In onze ogen zijn ouders de professionals, want zij kunnen nog eventuele tips geven die net nodig zijn! Voor ons is een streven dat een kind zich prettig voelt in het water.

 

Voordat de kinderen voor het “echte” A diploma gaan zwemmen, hebben ze al een aantal diploma’s in het bezit. Deze diploma’s zijn ter stimulans en werken daardoor ook perfect! De kinderen zijn enorm gemotiveerd om voor het volgende diploma te gaan zwemmen.

 

In principe wordt er 1x per week 45 minuten gezwommen tenzij ouders dit anders willen. Doordat de groepjes klein zijn, bereik je het zelfde resultaat of zelf meer dan wanneer je 2x per week zwemt in een grote groep.

 

Het is mogelijk om vooraf een proefles te nemen, het zogenaamde voorzwemmen. Zo kunnen wij beoordelen welke lessen voor uw kind geschikt zijn en in welk groepsverband.

 

Check voor meer informatie onze website www.zweminstituut Aqua-Ocean.nl

 

Voor meer informatie en tarieven :

tel         +316 385 80 311

Email    aqua-ocean@live.nl